"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."

Heldagskolen Bråby ApS

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

Visitation på dagbehandlingsskolen,
Heldagsskolen Bråby

Jævnfør vores formål om løbende vurdering af elevens placering hos os foretager vi løbende ind- og udskrivning af elever, hvorfor visitation hertil også foregår løbende.

Visitation

Når vi modtager henvendelse fra en kommune, inviteres sagsbehandler til et indledende møde på skolen.

 

Vi forventer, at barnet er velbeskrevet. Dette indbefatter, at opdaterede og tidligere psykolograpporter, skoleudtalelser og evt. sagsakter fremsendes til skolen.

 

På baggrund af de tilsendte oplysninger vurderer vi i samarbejde med PPR i Faxe Kommune, om vi kan tilbyde relevante rammer og udviklingsmuligheder for det pågældende barn. Vi beslutter herefter, om visitationen kan ske.

 

Efterfølgende inviteres forældrene og barnet sammen til et besøg på dagbehandlingsskolen, hvorefter opstart på skolen kan ske hurtigt.

Vi ind- og udskriver løbende elever. Visitation foregår derfor også løbende.

Heldagsskolen Bråby ApS

Kirkevej 18A

4690 Haslev

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

 

Vi indsamler og videregiver ikke data på vores hjemmeside, Heldagsskolen Bråby  Aps

"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."