"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."

Heldagskolen Bråby ApS

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

Tilsyn på Heldagsskolen Bråby

Tilsyn og PPR-betjening med skolevirksomheden på Heldagsskolen Bråby varetages af Faxe Kommune. Tilsynet indbefatter to årlige aftalte og et uanmeldt tilsyn.

Tilsyn

Der føres i denne forbindelse tilsynsprotokol. Anbringende kommune kan rekvirere kopi af protokollen, såfremt notaterne omfatter et af dem anbragt barn.

 

PPR-betjeningen består af faste ugentlige besøg af to PPR-psykologer mhp. løbende opfølgning af den specialpædagogiske bistand til de enkelte elever.

Heldagsskolen Bråby ApS

Kirkevej 18A

4690 Haslev

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

 

Vi indsamler og videregiver ikke data på vores hjemmeside, Heldagsskolen Bråby  Aps

"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."