"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."

Heldagskolen Bråby ApS

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

Dagbehandlingsskolen,
Heldagsskolen Bråby – Projekt Skolevægring

Projekt Skolevægring på Heldagsskolen Bråby er et projekt for børn og unge, der i længere tid ikke har været kontinuerligt i skole.

I forbindelse med behandlingsplanen kan der være tale om mange forskellige forløb, hvor eleven i større eller mindre grad er tilknyttet en klasse. Vejen til igen at komme tilbage til skole kan være lang. Samværet med eleven kan foregå hjemme hos jer, på ture ud af huset, i skolevægringsprojektet lokaler eller i elevens kommende klasse. Vi lægger stor vægt på det relationsopbyggende arbejde og derfor får eleven tildelt sin egen primærvoksen.

Der vil i forløbet være et tæt samarbejde med hjemmet i form af højt informationsniveau, familievejledning og sparring. Efter 7-12 mdr. formoder vi, at eleven er indsluset i sin klasse eller er videre i et målrettet tilbud.

 

Der kan være flere årsager til at elever ikke længere vil i skole. Det kan være, eleven ikke kan se meningen med at gå i skole, ikke føler sig mødt og forstået eller er skoletræt.

Det kan være, der er en diagnose, som giver nogle udfordringer; måske føler eleven sig genert eller ensom.

Det kan også være, eleven har oplevet at blive mobbet eller at der er udfordringer i hjemmet.

Årsagerne kan være mange, men alle fortjener en chance til for at komme tilbage til skolen.


Vi starter altid med et informationsmøde efterfulgt af et hjemmebesøg, som udmunder i et afklaringsforløb og en behandlingsplan.

 

 

Typiske årsager til skolevægring

49 procent har angst i en eller anden form, særligt:

 

• Socialangst, oftest i forbindelse med relationer til andre børn i skolen, herunder også

mobning

 

• Seperationsangst, det vil sige ubehag ved at være væk fra mor/far

 

• Præstationsangst, det vil sige en oplevelse af stort og ubehageligt pres i forbindelse med

eksempelvis test og fremlæggelse.

 

• 29 procent har socialkognitive vanskeligheder, eksempelvis ADHD,

autismespektrumforstyrrelse eller lignende

 

• 10 procent har stress, også kaldet tilpasningsreaktion

 

• 4 procent er deprimerede.

 

Kilde, Alt om psykologi, Dansk Psykolog Forening (2019/04)

 

Heldagsskolen Bråby ApS

Kirkevej 18A

4690 Haslev

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

 

Vi indsamler og videregiver ikke data på vores hjemmeside, Heldagsskolen Bråby  Aps

"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."