"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."

Heldagskolen Bråby ApS

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

Det overordnede formål for dagbehandlingsskolen, Heldagsskolen Bråby, er at tilbyde undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, hvis muligheder i folkeskolen er opbrugt

Undersøgelse af tidl. elevers udd. efter Heldagsskolen Bråby

 

Målet for alle elevers vedkommende vil altid være at arbejde på, at føre dem tilbage i folkeskoleregi, medens det for nogles vedkommende vil være at forebygge anbringelse uden for hjemmet.

Målgruppe

Dagbehandlingsskolen sigter på en bred målgruppe inden for nedenstående områder:

 

  • Børn med sociale og emotionelle vanskeligheder.
  • Tidligt følelsesmæssigt skadede børn.
  • Børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, samt
  • Børn med ADHD.

 

Overvejende problematikker

Fælles for målgruppen er et behov for et lille struktureret undervisnings- og behandlingsmiljø. De fleste elever har et skiftende, nederlagspræget skoleforløb bag sig. De har for størstedelens vedkommende ikke kunnet rummes i det almindelige skolesystem; de har ikke evnet at indgå relevant i de sociale sammenhænge, skolegangen krævede.

 

Størstedelen af eleverne er basalt normaltbegavede med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, der føres tilbage til psykosociale årsager. Hvorvidt en elev passer ind i vores skolesammenhænge afhænger til enhver tid af skolens øvrige elevsammensætning og vurderes individuelt.

 

Vores antimoppe-strategi finder du under punktet Visitation/Tilsyn.

 

Efter Bråby

Langt de fleste tilfælde udskoler vi eleverne til almenområdet eller ungdomsuddannelser, herunder efterskoler, produktionsskoler, EUD mm. Vi har et tæt og udvidet samarbejde med ungdomsuddannelsesvejleder i Faxe.

 

Generelt vil vi - i samarbejde med såvel forældre som myndigheds- og skoleplacerende kommune - løbende vurdere elevens placering på dagbehandlingsskolen, ligesom placeringen altid tages op til statusmøderne.

 

Dagbehandlingsskolen er normeret og godkendt til 85 elever afdelingen i Karise er normeret til 21 elever

 

1. februar 2020 åbnede vi afdeling i Faxe for særligt udfordrede elever. Eleverne i denne afdeling er i aldersgruppen 7-9. klassen (evt. 10.)

Heldagsskolen Bråby ApS

Kirkevej 18A

4690 Haslev

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

 

Vi indsamler og videregiver ikke data på vores hjemmeside, Heldagsskolen Bråby  Aps

"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."