"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."

Heldagskolen Bråby ApS

 

EAN: 5790002743504

Tlf.: 56 32 52 54

mail - se under kontakt

Det overordnede formål for behandlings- og specialundervisningstilbuddet, Heldagsskolen Bråby, er at tilbyde undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, hvis muligheder i folkeskolen er opbrugt

Målet for alle elevers vedkommende vil altid være at arbejde på, at føre dem tilbage i folkeskoleregi, medens det for nogles vedkommende vil være at forebygge anbringelse uden for hjemmet.

 

Målgruppe

Behandlings- og specialundervisningstilbuddet sigter på en bred målgruppe inden for nedenstående områder:

 

  • Børn med sociale og emotionelle vanskeligheder.
  • Tidligt følelsesmæssigt skadede børn.
  • Børn med specifikke indlæringsvanskeligheder.
  • Børn med egentlige diagnostiske udfordringer såsom ADHD, ADD, ASF.

 

Indplacering af elever i kategorier, se vedhæftede

 

Overvejende problematikker

Fælles for målgruppen er et behov for et lille struktureret undervisnings- og behandlingsmiljø. De fleste elever har et skiftende, nederlagspræget skoleforløb bag sig. De har for størstedelens vedkommende ikke kunnet rummes i det almindelige skolesystem; de har ikke evnet at indgå relevant i de sociale sammenhænge, skolegangen krævede.

 

Størstedelen af eleverne er basalt normaltbegavede med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, der føres tilbage til psykosociale årsager. Hvorvidt en elev passer ind i vores skolesammenhænge afhænger til enhver tid af skolens øvrige elevsammensætning og vurderes individuelt.

 

Vores antimobbe-strategi finder du under punktet Tilsyn.

 

Efter Bråby

Langt de fleste tilfælde udskoler vi eleverne til almenområdet eller ungdomsuddannelser, herunder efterskoler, produktionsskoler, EUD mm. Vi har et tæt og udvidet samarbejde med ungdomsuddannelsesvejleder i Faxe.

 

Generelt vil vi - i samarbejde med såvel forældre som myndigheds- og skoleplacerende kommune - løbende vurdere elevens placering på dagbehandlingsskolen, ligesom placeringen altid tages op til statusmøderne.

 

Behandlings- og specialundervisningstilbuddet er normeret og godkendt til 85 elever afdelingen i Karise er normeret til 21 elever

 

Heldagsskolen Bråby ApS

Kirkevej 18A

4690 Haslev

 

Tlf.: 56 32 52 54

Kontakt skolens ledere: tine@heldagsskolenbraaby.dk eller
kenneth@heldagsskolenbraaby.dk

(sikker mail)

 

"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."

Vi indsamler og videregiver ikke data på vores hjemmeside, Heldagsskolen Bråby  Aps

Målgruppe

Dagbehandlingsskolen sigter på en bred målgruppe inden for nedenstående områder:

 

  • Børn med sociale og emotionelle vanskeligheder.
  • Tidligt følelsesmæssigt skadede børn.
  • Børn med specifikke indlæringsvanskeligheder.
  • Børn med egentlige diagnostiske udfordringer såsom ADHD, ADD, ASF

 

Indplacering af elever i kategorier, se vedhæftede

 

Overvejende problematikker

Fælles for målgruppen er et behov for et lille struktureret undervisnings- og behandlingsmiljø. De fleste elever har et skiftende, nederlagspræget skoleforløb bag sig. De har for størstedelens vedkommende ikke kunnet rummes i det almindelige skolesystem; de har ikke evnet at indgå relevant i de sociale sammenhænge, skolegangen krævede.

 

Størstedelen af eleverne er basalt normaltbegavede med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, der føres tilbage til psykosociale årsager. Hvorvidt en elev passer ind i vores skolesammenhænge afhænger til enhver tid af skolens øvrige elevsammensætning og vurderes individuelt.

 

Vores antimobbe-strategi finder du under punktet Tilsyn.

 

Efter Bråby

Langt de fleste tilfælde udskoler vi eleverne til almenområdet eller ungdomsuddannelser, herunder efterskoler, produktionsskoler, EUD mm. Vi har et tæt og udvidet samarbejde med ungdomsuddannelsesvejleder i Faxe.

 

Generelt vil vi - i samarbejde med såvel forældre som myndigheds- og skoleplacerende kommune - løbende vurdere elevens placering på dagbehandlingsskolen, ligesom placeringen altid tages op til statusmøderne.

 

Dagbehandlingsskolen er normeret og godkendt til 85 elever afdelingen i Karise er normeret til 21 elever