"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."

Heldagskolen Bråby ApS

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

Visitation på Heldagsskolen Bråby

Jævnfør skolens formål om løbende vurdering af elevens placering på skolen foretager vi løbende ind- og udskrivning af elever, hvorfor visitation hertil også foregår løbende.

Visitation

Når Heldagsskolen Bråby modtager henvendelse fra en kommune, inviteres sagsbehandler til et indledende møde på skolen.

 

Vi forventer, at barnet er velbeskrevet. Dette indbefatter, at opdaterede og tidligere psykolograpporter, skoleudtalelser og evt. sagsakter fremsendes til skolen.

 

På baggrund af de tilsendte oplysninger vurderer skolen i samarbejde med PPR i Faxe Kommune, om vi kan tilbyde relevante rammer og udviklingsmuligheder for det pågældende barn. Skolen beslutter herefter, om visitationen kan ske.

 

Efterfølgende inviteres forældrene og barnet sammen til et besøg på skolen, hvorefter opstart på skolen kan ske hurtigt. Skolen ind- og udskriver løbende elever. Visitation foregår derfor også løbende.

Heldagsskolen Bråby ApS

Kirkevej 18A

4690 Haslev

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

 

"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."