"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."

Heldagskolen Bråby ApS

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

Undervisning på Heldagsskolen Bråby

Heldagsskolen Bråby er underlagt og følger folkeskoleloven og vores undervisning tilrettelægges ud fra fælles mål.

Undervisningens organisering

På Heldagsskolen Bråby er indskrevet omkring 80 elever i den skolepligtige alder. Skolen er underlagt og følger den nye folkeskolelov og vores undervisning tilrettelægges ud fra fælles forenklede mål.

 

Klasser

Eleverne er placerede i syv grupper; fra A til G. De fire af grupperne har til huse i skolens tre fløje, mens de mindre elever (Gruppe D, F og G) dels bor i pavillonen overfor skolegården, dels i en ny pavillon, opsat i 2018.

 

Grupperne fungerer som små selvstændige enheder med fast tilknyttede lærere og pædagoger og modtager undervisning i hver deres klasse, men arbejder sammen, hvis alder og/eller faglighed taler for dette.

 

Ind- og udskrivning

Vi ind- og udskriver løbende elever, hvorfor klasserne ikke altid har samme størrelse. De ældste klasser er som regel på mellem 10-15 elever, medens klasserne for de mindre børns vedkommende er knapt så store.

 

Alle klasser har flere lokaler til rådighed og da der altid er 2-4 lærere eller pædagoger på holdene (fem i A-klassen), bliver eleverne ofte opdelt yderligere og modtager således undervisning på meget små hold.

 

 

Nogle gange gives individuel undervisning, når dette skønnes formålstjenstligt.

 

Struktur

Vi tilsigter høj grad af forudsigelighed i dagligdagen og gør meget for at eleverne ved, hvilke aktiviteter dagen byder på og hvilke voksne, de skal være sammen med. Eleverne har derfor deres eget individuelle skema med fag og indhold for hver dag.

 

Dagligdagen ser i grundform således ud

Kl. 8.00 - 8.30: Ankomst med morgenbånd, morgenmad for de, der har behov for dette.

Kl. 8.30 - 11.45: 2 moduler à 90 min. med 15 min. frikvarter imellem.

Kl. 11.45 - 12.30: Frokost efterfulgt af aftalte aktiviteter.

Kl. 12.30 - 14.35: Tredje undervisningsmodul.

 

Lejrskole mv.

Heldagsskolen Bråby afholder 2 årlige store lejrskoler og 4-6 ekskursioner.

 

Åbningstider og ferieplan

Skolen er åben alle hverdage fra kl. 8 til 15.00, dog fra 8 til 13.00 på fredage. Vi følger primært Faxe Kommunes ferieplan, dog med undtagelse af vinterferien. Uge 7 er den primære vinterferieuge, men da vi modtager elever fra flere omkringliggende kommuner med forskellig ferieplan, tilbydes mulighed for at vælge mellem ugerne 7 og 8.

Heldagsskolen Bråby ApS

Kirkevej 18A

4690 Haslev

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

 

"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."