"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."

Heldagskolen Bråby ApS

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

Det overordnede formål med Heldagsskolen Bråby, er at tilbyde undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, hvis muligheder i folkeskolen er opbrugt

Målet for alle elevers vedkommende vil altid være at arbejde på, at føre dem tilbage i folkeskoleregi, medens det for nogles vedkommende vil være at forebygge anbringelse uden for hjemmet.

Størstedelen af eleverne er basalt normaltbegavede med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, der føres tilbage til psykosociale årsager. Hvorvidt en elev passer ind i vores skolesammenhænge afhænger til enhver tid af skolens øvrige elevsammensætning og vurderes individuelt.

 

Skolens antimoppe-strategi finder du under punktet Visitation/Tilsyn.

 

Efter Bråby

Langt de fleste tilfælde udskoler vi eleverne til almenområdet eller ungdomsuddannelser, herunder efterskoler, produktionsskoler, EUD mm. Skolen har et tæt og udvidet samarbejde med UUV i Faxe.

 

Generelt vil vi - i samarbejde med såvel forældre som myndigheds- og skoleplacerende kommune - løbende vurdere elevens placering på skolen, ligesom placeringen altid tages op til statusmøderne.

 

Skolen er normeret og godkendt til 85 elever

 

I forbindelse med nytårsskiftet 2018-2019 har vi indgået aftale om at overtage undervisningen efter den tidligere Karise Heldagsskole.

Vi har nu åbnet en Heldagsskolen Bråby, afd. Karise og vores mål er at skabe plads til omkring 21 elever i Karise i aldersgruppen fra 7-9. klasse.

Det betyder, at der nu er ledige pladser på skolen i denne aldersgruppe.

 

 

Se evt. kontrolrapport vedr. skolens madordning

 

Link til lærerintra hér

 

Link til forældreintra hér

 

NYHED i 2018: Skolen udbyder kursus i specialpædagogik –
Læs mere

 

Målgruppe

Skolen sigter på en bred målgruppe inden for nedenstående områder:

 

  • Børn med sociale og emotionelle vanskeligheder.
  • Tidligt følelsesmæssigt skadede børn.
  • Børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, samt
  • Børn med ADHD.

 

Overvejende problematikker

Fælles for målgruppen er et behov for et lille struktureret undervisnings- og behandlingsmiljø. De fleste elever har et skiftende, nederlagspræget skoleforløb bag sig. De har for størstedelens vedkommende ikke kunnet rummes i det almindelige skolesystem; de har ikke evnet at indgå relevant i de sociale sammenhænge, skolegangen krævede.

 

Heldagsskolen Bråby ApS

Kirkevej 18A

4690 Haslev

 

Tlf.: 56 32 52 54

heldagsskolen-braaby@mail.dk

 

"...at styrke de sociale, emotionelle og faglige kompetencer..."